فیروزه : صنعت و فرهنگ همایش یکم

25 الی 27 مهرماه 1396 - دانشگاه نیشابور

معرفی همایش

بدون ترديد معادن و صنایع معدنی به عنوان زيربناي توسعه صنعتي و اقتصادي، از اهميت قابل ملاحظه اي در توسعه پايدار كشور برخوردار مي باشند. بعلاوه باید توجه داشت که اهمیت معادن نه تنها به خاطر تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بلکه به دلایل پرشمار دیگری از جمله رشد اقتصادی منطقه، اشتغالزایی (چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم)، گردشگری و زمین گردشگری و در موارد خواص مواردی چون دلایل باستان شناسی، تاریخی، هنری، صنایع دستی و ... بسیار قابل توجه می باشد.

برگزار کنندگان همایش

آلبوم تصاویر

حامیان همایش

محل برگزاری همایش

تازه ترین خبر ها